"Jazz-café på Gjellum" - det begynte i 1991

Våren 1991 arrangerte Skitthegga Swing den første jazz-caféen på Gjellum, sammen med Heggedal Ungdomskor. I 1992 ble den for første gang lagt til "Kulturuken i Asker", og siden har konserten vært fast innslag i Askers kulturuke - med noen få unntak.